Rexel Finland Oy:lle OHSAS 18001:2007 -sertifikaatti

Rexel Finland Oy:n työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmä täyttää standardin OHSAS 18001:2007 vaatimukset

Rexel Finland Oy on integroinut kestävän kehityksen osaksi liiketoimintaa. Toimimme arvojemme mukaisesti vastuuntuntoisesti kaikkia kohtaan – sekä osakkeenomistajia, asiakkaita, omaa henkilöstöämme että yhteisöjä, joissa operoimme eri puolilla maailmaa.

Olemme sitoutuneet toimimaan turvallisesti ja työhyvinvointia edistävällä tavalla yhteistyössä henkilöstömme, asiakkaidemme sekä alihankinta- ja muiden kumppaneidemme kanssa.

Inspecta Sertifiointi Oy on myöntänyt Rexel Finland Oy:lle työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmää koskevan sertifikaatin. Järjestelmä täyttää standardin OHSAS 18001:2007 vaatimukset.

» OHSAS 18001:2007 -sertifikaatti